Στην σελίδα αυτή θα βρείτε το σύνολο των ανακοινώσεων, που εκδίδει η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Θεσσαλονίκης κατά καιρούς.

Κάθε ανακοίνωση της Π.Ε.Θ. που δημοσιεύεται λαμβάνει αύξοντα αριθμό και βάσει αυτού (κατ’ αύξουσα σειρά) δημοσιεύονται όλες παρακάτω. Στην περίπτωση που αναζητείτε ανακοινώσει του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων θα πρέπει να επισκεφθείτε την επίσης ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π. επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Οι λίστες των εκλεκτόρων Βαθμοφόρων, Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π. της Π.Ε.Θ. για την προσεχή ανάδειξη μελών Γ.Σ. Σ.Ε.Π. την Κυριακή 24/1/2021

Περιορισμένη πρόσβαση μόνο για μέλη: Συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

Οι λίστες των εκλεκτόρων Βαθμοφόρων, Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π. της Π.Ε.Θ. για την προσεχή ανάδειξη μελών Γ.Σ. Σ.Ε.Π.

Περιορισμένη πρόσβαση μόνο για μέλη: Συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

21.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ Γ.Σ.

Περιορισμένη πρόσβαση μόνο για μέλη: Συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

243. Keep ΑΠ: 1η Διαδικτυακή Δράση Κλάδου Ανιχνευτών – Αποτελέσματα

Περιορισμένη πρόσβαση μόνο για μέλη: Συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

239. Ηλεκτρονική Λειτουργία της Εφορείας Διοίκησης Π.Ε.Θ.

Περιορισμένη πρόσβαση μόνο για μέλη: Συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

238. Μήνυμα για την 25η Μαρτίου.

Περιορισμένη πρόσβαση μόνο για μέλη: Συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

237. Αναστολή Δραστηριοτήτων.

Περιορισμένη πρόσβαση μόνο για μέλη: Συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

234. Επίσημη λειτουργία ιστοσελίδας Π.Ε.Θ.

Ανακοίνωση της Π.Ε.Θ. για την ιστοσελίδα της.

Δενδροφύτευση στο Δάσος του Σειχ Σου

Περιορισμένη πρόσβαση μόνο για μέλη: Συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

Ημέρα Σκέψεως και Φιλίας

Περιορισμένη πρόσβαση μόνο για μέλη: Συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

Μνημόσυνο Αποθανόντων Προσκόπων Π.Ε.Θ.

Περιορισμένη πρόσβαση μόνο για μέλη: Συνδεθείτε για να συνεχίσετε.