Επιτελείο

Το επιτελείο της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από ανθρώπους με γνώσεις και εμπειρία, αλλά κυρίως με θέληση να βοηθήσουν τα Προσκοπικά Συστήματα της Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί η πλήρη σύνθεση της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Θεσσαλονίκης.

Η σύνθεση του επιτελείου

 

Περιφερειακός Έφορος Παναγιώτης Μανασής the@sep.org.gr
Αναπληρωτής Iωάννης Καπετάνογλου  
Αναπληρωτής Φώτης Σακαλής  
Αναπληρωτής Σταύρος Παπαδόπουλος  
Αναπληρωτής Γεώργιος Μπάμπουρας  
Εφορεία Όνομα Email
Εφορείαc Διοίκησης   admin.c@the.sep.org.gr
Έφορος Νικόλαος
Βλάχος
 
Αναπληρωτής Αναστάσιος
Κεσόγλου
 
Εφορεία Εκπαίδευσης   training@the.sep.org.gr
Έφορος Τάνια Αναστασιάδου  
Αναπληρωτής Μαρία Αντύπα  
Εφορεία Οικονομικών και Περιουσίας   finance@the.sep.org.gr
Έφορος Ευθύμιος Βακαλόπουλος  
Αναπληρωτής Ιωακείμ Καϊτάζης  
Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων   pr@the.sep.org.gr
Έφορος Κλεάνθης Κωστούδης  
Έφορεία Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεργασίας    
Έφορος Αλέξης Χριστοδουλάρας  
Εφορεία Παλαιών Προσκόπων   epp.1989@the.sep.org.gr
Έφορος Νικόλαος Μάνος  
Εφορεία Πληροφορικής   it@the.sep.org.gr
Έφορος Κωνσταντίνος Ορφανάκος  
Εφορεία Πολιτικής Προστασίας   cp@the.sep.org.gr
Έφορος Σταύρος Δρακόπουλος  
Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων   cubs@the.sep.org.gr
Έφορος Γιάννα Παπαδοπούλου  
Αναπληρωτής Κορίνα Αργυρίου  
Εφορεία Κλάδου Προσκόπων   scouts@the.sep.org.gr
Έφορος Αναστάσιος Λυρίτσης  
Αναπληρωτής Μαριάνα Τρούμπη  
Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών   explorers@the.sep.org.gr
Έφορος Σταύρος Παπαδόπουλος  
Αναπληρωτής Γεράσιμος Μαζαράκης  
Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου   scout.network@the.sep.org.gr
Έφορος Ηλίας Στεφανίδης  
Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων   sea.scouts@the.sep.org.gr
Έφορος Αλέξης Ταυλίκος  
Αναπληρωτής Γεώργιος Μπάμπουρας  
Εφορεία Ειδικότητας Αεροπροσκόπων    
Έφορος Παύλος Σιρανίδης